Mobirise

Regulamin

przestrzegaj regulaminu, bądź bezpieczny 

REGULAMIN FITNESS AQUA w BIELSKU-BIAŁEJ

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z FITNESS AQUA BIORĄ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SĄ ZOBOWIĄZANE DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU:

 1. PODSTAWĄ DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JEST POSIADANIE KARNETU FITNESS AQUA Z WAŻNĄ OPŁATĄ LUB JEDNORAZOWEGO BILETU WSTĘPU. HONORUJEMY KARTY BENEFIT SYSTEMS, VANITY STYLE, OK SYSTEM
 2. CZAS TRENINGU WYNOSI MAKSYMALNIE 2 GODZINY DZIENNIE.
 3. WSZYSTKICH UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH OBOWIĄZUJE STRÓJ SPORTOWY ORAZ ZMIANA OBUWIA. NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH WYMAGAŃ MOŻE SPOWODOWAĆ ODMOWĘ DOPUSZCZENIA DO ZAJĘĆ BEZ PRAWA DO ZWROTU NALEŻNOŚCI.
 4. W RAZIE NIE SKORZYSTANIA Z ZAJĘĆ W TERMINIE OKREŚLONYM W KARNECIE LUB BILECIE - NIE MA MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z NICH W INNYM TERMINIE.
 5. ODSTĘPOWANIE KARNETU FITNESS AQUA OSOBIE TRZECIEJ JEST NIEDOZWOLONE (MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ KARNETU BEZ ZWROTU PIENIĘDZY).
 6. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z FITNESS AQUA SĄ ZOBOWIĄZANE DO WSTĘPNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ, Z KTÓRYCH KORZYSTAJĄ I ZGŁASZANIA EWENTUALNYCH USTEREK. W PRZECIWNYM WYPADKU BĘDĄ PONOSIĆ KOSZTY NAPRAWY USZKODZONEGO SPRZĘTU. ĆWICZĄCY SĄ MATERIALNIE ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ NICH NA TERENIE FITNESS AQUA.
 7. WSZYSTKIE PROBLEMY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA FITNESS AQUA POWINNY BYĆ ZGŁASZANE DO PRACOWNIKÓW FITNESS AQUA.
 8. ĆWICZĄCY NA PRZYRZADACH POWINNI ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PROWADZĄCEGO ĆWICZENIA ZARÓWNO, CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA ĆWICZEŃ JAK I DOBORU OBCIĄŻEŃ. ĆWICZĄCY POWINNI RÓWNIEŻ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA DYSCYPLINY PODCZAS ĆWICZEŃ NA PRZYRZĄDACH POSIADAJĄCYCH NIEOSŁONIĘTE ELEMENTY RUCHOME ORAZ ELEMENTY WYMIENNE DOCZEPIANE NA HAKU.
 9. NIEZALEŻNIE OD WIEKU OSOBY ĆWICZĄCEJ ZAKAZUJE SIĘ WYKONYWANIA ĆWICZEŃ ZE SZTANGĄ NA ŁAWCE ORAZ PRZYSIADÓW ZE SZTANGĄ BEZ ASEKURACJI. ĆWICZĄCY POWINIEN ZAPEWNIĆ SOBIE PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ OSOBĘ DO ASEKURACJI.
 10. BEZWZGLEDNIE ZAKAZUJE SIĘ UŻYWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO W SPOSÓB SPRZECZNY Z JEGO PRZEZNACZENIEM /WYMACHIWANIE GRYFEM, PODRZUCANIE OBCIĄZNIKAMI ITP./ WSZELKIE OBCIĄŻENIA ORAZ POZOSTAŁY SPRZET SPORTOWY NALEŻY PRZENOSIĆ, PODAWAĆ I MONTOWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA ZARÓWNO WŁASNEGO JAK I POZOSTAŁYCH ĆWICZĄCYCH.
 11. ZA WSZELKIE KONTUZJE I URAZY ODNIESIONE PODCZAS WYKONYWANIA ĆWICZEŃ W OBRĘBIE SALI TRENINGOWEJ ODPOWIADA ĆWICZĄCY.
 12. PRACOWNICY SIŁOWNI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZACHOWANIA ĆWICZĄCYCH ORAZ WYNIKAJĄCE Z TEGO TYTUŁU KONSEKWENCJE.
 13. SPOŻYWANIE NA TERENIE FITNESS AQUA ALKOHOLU, PALENIE TYTONIU, UŻYWANIE LUB POSIADANIE WSZELKICH ŚRODKÓW UZNAWANYCH ZA DOPINGUJĄCE, ODURZAJĄCE LUB PRAWEM ZAKAZANE JEST NIEDOPUSZCZALNE.
 14. OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE ZASAD KULTURALNEGO ZACHOWANIA MUSZĄ SIĘ LICZYĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ USUNIĘCIA ICH SPOŚRÓD ĆWICZĄCYCH, BEZ PRAWA ZWROTU PIENIĘDZY.
 15. RZECZY OSOBISTE NALEŻY POZOSTAWIAĆ W SZAFKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MONITOROWANYM POMIESZCZENIU.
 16. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH W FITNESS AQUA POWINNY WE WŁASNYM INTERESIE PODDAWAĆ SIĘ BADANIOM LEKARSKIM, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI (nie rzadziej niż:
  • co 12 miesięcy
  • co 6 miesięcy w odniesieniu do osób, które ukończyły 40 lat)
 17. KAŻDY ĆWICZĄCY WE WŁASNYM ZAKRESIE JEST ZOBOWIĄZANY UBEZPIECZYĆ SIĘ OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, KTÓRE MOGĄ ZDARZYĆ SIĘ W CZASIE ĆWICZEŃ W FITNESS AQUA.
 18. KUPUJĄC BILET/KARNET FITNESS AQUA, KORZYSTAJĄC Z KARTY WSTĘPU BENEFIT SYSYTEMS, VANITY STYLE, CZY OK SYSTEM WCHODZĄC NA FITNESS AQUA AKCEPTUJĄ PAŃSTWO REGULAMIN FITNESS AQUA UL. LANGIEWICZA 26 W BIELSKU-BIAŁEJ.

WŁAŚCICIELEM FITNESS AQUA JEST SPORTSTUDIO STANISŁAW MIROCHA UL. LANGIEWICZA 26 W BIELSKU-BIAŁEJ.